Πρώτη θέση για τη Μελιτίνη Γεροστάθη τόσο στα μονά όσο και στα δίπλα στο Ε2 στη κατηγορία κάτω των 12 ετών που διεξήχθει στον ΟΑ Σούδας!!!!! Επίσης στην ίδια κατηγορία τη δεύτερη θέση στα μονά κατέλαβε η Κουσίου Αντωνία στο Ε2 που διεξήχθει στον ΟΑ Φθιωτικού!! Μπράβο στα κορίτσια μας !!!!